Meist

Visioon ja missioon


VISIOON

Meie lasteaed-algkool on kui tamm, mis pakub kaitset, õpetab koostööd ja suunab isikliku eeskuju kaudu tervislikele eluviisidele.

 

MISSIOON

Tammiste Lasteaed-Algkooli missiooniks on koostöös vanematega laste arengu igakülgne toetamine.

Tammiste Lasteaed-Algkooli laps tunneb rõõmu aktiivsest liikumisest, mõistab tervisliku toitumise vajalikkust ja oskab käituda ohutult igapäevaelus ning liikluses. Tunneb huvi ümbritseva keskkonna ja tegevuste vastu, ise otsides ja avastades

VISIOON

Meie lasteaed-algkool on kui tamm, mis pakub kaitset, õpetab koostööd ja suunab isikliku eeskuju kaudu tervislikele eluviisidele.

 

MISSIOON

Tammiste Lasteaed-Algkooli missiooniks on koostöös vanematega laste arengu igakülgne toetamine.

Tammiste Lasteaed-Algkooli laps tunneb rõõmu aktiivsest liikumisest, mõistab tervisliku toitumise vajalikkust ja oskab käituda ohutult igapäevaelus ning liikluses. Tunneb huvi ümbritseva keskkonna ja tegevuste vastu, ise otsides ja avastades