Kastaninublud

Aiarühm


Rühmas töötavad:

Kady Kalvet

Riina Pinsel

Külli Tedre

Vajadusel on rühmas abiks õpetaja assistent Natalja Boikova.

Kastaninublude rühm on avatud kell 7.00-18.00.

18.00 - 18.30 on lapsed loovtegevuste juhendajaga koondrühmas (lasteaia õuealal või saalis).

Rühmas töötavad:

Kady Kalvet

Riina Pinsel

Külli Tedre

Vajadusel on rühmas abiks õpetaja assistent Natalja Boikova.

Kastaninublude rühm on avatud kell 7.00-18.00.

18.00 - 18.30 on lapsed loovtegevuste juhendajaga koondrühmas (lasteaia õuealal või saalis).


Rühma kontaktid