Meist

Põhiväärtused


Tervis

Kujundame tervisliku toitumise ja hügieeni harjumusi ning füüsilist aktiivsust väärtustavaid hoiakuid. Tervislike eluviiside edendamiseks kaasame osapooli erinevatesse tegevustesse ja projektidesse.

Turvalisus

Märkame ja toetame kaaslast oma kõrval. Tegutseme nii, et kaaslasel oleks tagatud ohutuks eluks parimad tingimused ja käitume teiste suhtes hoolivalt.

Koostöö

Loome vastastikusel lugupidamisel tugineva keskkonna, milles iga osapool tunneb oma vajalikkust. Ühise eesmärgi saavutamiseks on erinevad huvigrupid (lapsed, vanemad, KOV jm) kaasatud planeerimisprotsessi, ühistesse tegevustesse, otsuste langetamisesse ja lasteaed-algkooli arendusse.

Hoolivus

Austus ja hoolimine ümbritseva suhtes, märkamine, toetamine, avatud suhtumine.

Tervis

Kujundame tervisliku toitumise ja hügieeni harjumusi ning füüsilist aktiivsust väärtustavaid hoiakuid. Tervislike eluviiside edendamiseks kaasame osapooli erinevatesse tegevustesse ja projektidesse.

Turvalisus

Märkame ja toetame kaaslast oma kõrval. Tegutseme nii, et kaaslasel oleks tagatud ohutuks eluks parimad tingimused ja käitume teiste suhtes hoolivalt.

Koostöö

Loome vastastikusel lugupidamisel tugineva keskkonna, milles iga osapool tunneb oma vajalikkust. Ühise eesmärgi saavutamiseks on erinevad huvigrupid (lapsed, vanemad, KOV jm) kaasatud planeerimisprotsessi, ühistesse tegevustesse, otsuste langetamisesse ja lasteaed-algkooli arendusse.

Hoolivus

Austus ja hoolimine ümbritseva suhtes, märkamine, toetamine, avatud suhtumine.