Uudised

Robootikavahendite soetamine 11. september


Tammiste Lasteaed-Algkool täiendas enda digitaalset õppevara "Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" meetme "Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - IT-vahendid - 15.08.2022-03.10.2022" taotlusvooru raames. Projekti eestvedajaks oli õpetaja Heleri Hoog. 

Projekti eesmärgiks oli rikastada asutuse robootikaparki uute õppevahenditega, et laste ja õpilaste õppetöö muutuks veelgi praktilisemaks ja elulisemaks, toimuks järjepidev õppijate ja ka õpetajate digipädevuste arendamine. Soetatud vahendid pakuvad lihtsat ja kaasahaarvat viisi õppetegevusteks nii lasteaias kui koolis. Uute õppevahenditega on läbi praktiliste tegevuste toetatud probleemilahendusoskuse kujundamine ja algsete programmeerimisoskuste õpetamine. 

Kokku soetati taotlusvooru raames 7 erinevat robootikavahendit, asutuse robootikapark suurenes kokku 25 seadme võrra. Projekti raames soetati Tale Boti, Dashi, Sphero Indi, Robo Wunderkindi, Spike Essentiali, Footoni ja TTS maastikuroboteid. Uudne Footoni robot on väga sobilik ka HEV lastele nt sotsiaalsete oskuste õpetamise toetamisel ning aeganõudvamad Spike Essentiali komplekte kasutatakse robootika huviringis. Lisaks lõimivad klassiõpetajad vahendite kasutamist oma tundidesse.  

Õppevahenite ostu kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond 5416.54€ ulatuses.

Tammiste Lasteaed-Algkool täiendas enda digitaalset õppevara "Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" meetme "Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - IT-vahendid - 15.08.2022-03.10.2022" taotlusvooru raames. Projekti eestvedajaks oli õpetaja Heleri Hoog. 

Projekti eesmärgiks oli rikastada asutuse robootikaparki uute õppevahenditega, et laste ja õpilaste õppetöö muutuks veelgi praktilisemaks ja elulisemaks, toimuks järjepidev õppijate ja ka õpetajate digipädevuste arendamine. Soetatud vahendid pakuvad lihtsat ja kaasahaarvat viisi õppetegevusteks nii lasteaias kui koolis. Uute õppevahenditega on läbi praktiliste tegevuste toetatud probleemilahendusoskuse kujundamine ja algsete programmeerimisoskuste õpetamine. 

Kokku soetati taotlusvooru raames 7 erinevat robootikavahendit, asutuse robootikapark suurenes kokku 25 seadme võrra. Projekti raames soetati Tale Boti, Dashi, Sphero Indi, Robo Wunderkindi, Spike Essentiali, Footoni ja TTS maastikuroboteid. Uudne Footoni robot on väga sobilik ka HEV lastele nt sotsiaalsete oskuste õpetamise toetamisel ning aeganõudvamad Spike Essentiali komplekte kasutatakse robootika huviringis. Lisaks lõimivad klassiõpetajad vahendite kasutamist oma tundidesse.  

Õppevahenite ostu kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond 5416.54€ ulatuses.