Lasteaed

eliis.eu

Tammiste lasteaed kasutab eliis.eu keskkonda


Kasutamine

Lapsevanemal on võimalus vaadata enda lapse rühma õppetegevuse plaane, lugeda teateid, märkida lapse puudumist, edastada teateid soovitud isikutele või sihtrühmale, tutvuda avalike või temale suunatud dokumentidega jne.

Lasteaed kasutab keskkonda plaanide koostamiseks, digitaalse õppepäeviku täitmiseks, lapse arengu hindamiseks, laste kohalkäimise märkimiseks, teadete edastamiseks jne.

 

Kasutamine

Lapsevanemal on võimalus vaadata enda lapse rühma õppetegevuse plaane, lugeda teateid, märkida lapse puudumist, edastada teateid soovitud isikutele või sihtrühmale, tutvuda avalike või temale suunatud dokumentidega jne.

Lasteaed kasutab keskkonda plaanide koostamiseks, digitaalse õppepäeviku täitmiseks, lapse arengu hindamiseks, laste kohalkäimise märkimiseks, teadete edastamiseks jne.