Kuusekäbi nupsud

Aiarühm


Rühmas töötavad:

Jaanika Parm 

Liina Kuus

Airi Raudver 

Vajadusel on rühmas abiks õpetaja assistent Natalja Boikova.

Kuusekäbi nupsude rühm on avatud igal tööpäeval 7.00-18.00. 

18.00 - 18.30 on lapsed loovtegevuste juhendajaga koondrühmas (lasteaia õuealal või saalis).

Rühmas töötavad:

Jaanika Parm 

Liina Kuus

Airi Raudver 

Vajadusel on rühmas abiks õpetaja assistent Natalja Boikova.

Kuusekäbi nupsude rühm on avatud igal tööpäeval 7.00-18.00. 

18.00 - 18.30 on lapsed loovtegevuste juhendajaga koondrühmas (lasteaia õuealal või saalis).


Rühma kontaktid